Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Hem OM OSS

Om Oss

High Tech Solutions
High Tech Solutions Nordic AB startades våren 2016 som en avknoppning till High Tech Solutions i Sverige AB, ett företag där slangarna utgjorde en mindre men ändå mycket viktig del av företagets verksamhet. Då grundarna av High Tech Solutions Nordic AB har lång erfarenhet av handel, installationer, dimensionering och drift av framförallt byggutrustning och värmelösningar där slangar är en viktig komponent, så var steget till att starta ett separat företag med fokus på slangar inte långt. Vi har alltid som målsättning att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder och med hjälp av vår egen och våra partners samlade erfarenheter brukar vi lyckas med det. Trots företagets relativa ungdom finns många års samlad erfarenhet att tillgå. Välkommen!

Björn Sjeldrup


bjorn.sjeldrup@htsnordic.se
070-8563070

Thomas Gustafsson


thomas.gustafsson@htsnordic.se
070-8502232